Evgeny Ukhnalev

My Altar

art form:
Graphics
medium:
ink on paper
year:
1979
size:
76х59