Nadezhda Anfalova

Self Portrait Anfalova

year:
2007
size:
50х40