ru
today the museum is open from 10:00 to 22:00
buy a ticket
Boris Koshelokhov

Self-Portrait Koshelokhov

art form:
Painting
medium:
oil on carpet
year:
2009
size:
50,3х46