Alexander Volkov

Gorokhovaya Street

art form:
Painting
medium:
oil on canvas
year:
2007
size:
70х50