Vladimir Antoshchenkov

Working Day Motto. The Crossing of Kondratievsky Prospect and Arsenalnaya Str.

year:
1994
size:
60x70