Vladimir Antoshchenkov

Caught Napping. 26, 7th Line of Vasilievsky Island

year:
1998
size:
60х90