Vladimir Antoshchenkov

Wheels under Snow. Moscow Railway Station

year:
1997
size:
60х90