Vladimir Antoshchenkov

Kronverksky Bridge. Kronverkskaya Embankment

year:
2000
size:
60х80