Vladimir Antoshchenkov

Microcosm. 40, Suvorovsky Prospect

year:
1989
size:
60х70